Collectieve beveiliging

AVDD beveliging voert met ingang van 1 oktober 2016 de collectieve beveiliging uit

Het bestuur heeft zich beraden op de inhuur van een nieuw beveiligingsbedrijf na afloop van de huidige termijn met G4S en daarbij is de keuze gevallen op AVVDbeveiliging. We hebben ons bij de keuze mede laten leiden mede laten leiden door het gegeven dat AVDD een lokale ondernemers is die qua grootte en schaal meer past bij ons bedrijventerren. Sleutelfiguren die voorheen namens Fair op ons bedrijventerrein actief waren zijn thans in dienst van AVDD en daarmee zijn er waarborgen voor de continuiteit.

AVDD rijdt elke nacht op ons bedrijventerrein rond en staat in nauw contact met de meldkamer van de politie

Daarnaast verzorgt AVDD bij ondernemers die daarvoor hebben gekozen tietallen buitenrondes per nacht om pro-actief te controleren op onregematigheden.

voor nadere info kunt u zich wenden tot AVDD beveiliging: 0314-674036 of info@avdd.com


VEEL GESTELDE VRAGEN

Waarom collectieve beveiliging?
Door met elkaar samen te werken is de geleverde kwaliteit het hoogst en worden er geen onnodige kosten gemaakt.

Wie gaat de beveiliging uitvoeren?
Er is medio 2016 een raamovereenkomst gesloten met AVDD.

Hoe lang loopt jullie contract met AVDD
De stichting heeft geen contract, maar een raamovereenkomst. Deze raamovereenkomst loopt t/m 31-12-2019. De individuele bedrijven gaan een contract met Fair aan. Inmiddels is deze termijn verstreken en wordt het contract tot nader bericht met telkens 1 jaar verlengd.

Voor welke periode sluiten de bedrijven een contract met AVDD?
De contractperiode tussen u en Fair loopt per kalenderjaar. Stapt u midden in het jaar in, dan is het eerste jaar verlengd.

Waarom is er voor AVDD gekozen?
Dit is gebeurd op basis van de aangeboden prijs-kwaliteit verhouding en ook op basis van referenties in de omgeving. AVDD is gevestigd op ons bedrijventerrein waardoor de lijnen kort zijn. 

Hoe ziet de collectieve dienstverlening door AVDD er in het kort uit?
Fair levert mobiele surveillance elke dag van 22.00 tot 06.00 uur. Op zon- en feestdagen nog eens 8 uur in de dagsituatie, op willekeurige tijden. Bij deelname wordt verder tegen een gereduceerd tarief ook andere dienstverlening aangeboden (bv. keyholding). Ook buiten de collectieve uren is AVDD frequent op de bedrijventerreinen aanwezig (overige/individuele dienstverlening). AVDD heeft een vaste uitvalsbasis op ons bedrijventerrein met zeer korte aanrijtijden. In de collectieve uren blijft de auto met beveiliger op het bedrijventerrein, tenzij deze voor een korte tijd in een naburige omgeving assistentie moet geven.

Ik ben nu contractant bij een andere partij (o.a. omdat al onze vestigingen met dezelfde beveiliger werken). Hoe gaat dit?
Het ligt aan het niveau van dienstverlening dat u verlangt. SBBS heeft in overleg met de bedrijven gekozen voor een vaste uitvalsbasis op ons bedrijventerrein met zeer korte aanrijtijden. Misschien dat deze service een heroverweging waard is.

Ik ben nu nog niet aangesloten bij collectieve beveiliging en wil direct starten met AVDD, kan dit?
Jazeker, u kunt hiervoor contact opnemen met ons. Nadat u het contract ondertekend retour hebt gestuurd wordt u direct in het collectief opgenomen.

Er is verteld dat sommige alarmopvolgingen gratis zijn, hoe zit dat?
Bedrijven die aangesloten zijn bij de collectieve surveillance en daarmee ook de alarmopvolging aan Fair uitbesteden, hebben de eerste 5 opvolgingen per kalenderjaar gratis, mits deze alarmmeldingen binnen de collectieve uren vallen. Alle volgende meldingen en ook de meldingen buiten de collectieve uren kosten € 48,50 per uitruk, met een maximum van 60 minuten per uitruk. Daarna wordt € 48,50 per uur naar rato berekend.

Als mijn “ buurman” niet meedoet en ik wel, lift hij dan mee op mijn/onze kosten?
Fair kan u dit exact uitleggen, de beveiliger voert bij een bedrijf dat niet meedoet enkel de taken uit die de bewaker als burger volgens de wet verwacht uit te voeren wanneer hij/zij aan het bedrijf voorbijkomt (bv. melding van een inbraak bij 112, assistentie bij een ongeval, melding bij het bedrijf dat een raam/deur niet gesloten is, etc.). Taken waarvoor de deelnemende bedrijven betalen (snelle controle na melding, assistentie bij inbraakmelding, deuren/ramen sluiten, controle buitenverlichting, steekproefsgewijs gebouw ‘s nachts controleren, etc.) worden niet uitgevoerd bij bedrijven die geen contract hebben. 

Hoe is de categorie-indeling vastgesteld?
Er is lang gezocht naar een zo eerlijk en eenvoudig mogelijk systeem, uiteindelijk is gekozen voor een indeling naar werknemers per locatie met een uitzondering van een bedrijfswoning bij kleinere bedrijven. Verdere details kan Fair u uitleggen. We zijn ons ervan bewust dat deze berekening niet voor iedereen altijd goed uitvalt en ook op verschillende manieren uit te leggen is, maar ook uitgebreide en ingewikkelde methoden zijn nooit feilloos.

Hoe is de prijs van AVDD tot stand gekomen?
Het potentieel aantal bedrijven per categorie heeft geleid tot een omzet bij een deelname van 65% van de bedrijven, waarbij de 2 grote bedrijven in de buitencategorie ook meedoen. De totale kosten gedeeld door het aantal bedrijven per categorie gaf een bepaalde prijs, details staan in de raamovk.

Kan AVDD ook de functie van de meldkamer overnemen?
Dit kan, dit kunt u het beste zelf met AVDD bespreken. Met Telematica Kremer hebben we een afspraak gemaakt waarmee we kunnen meeliften op een groot collectief contract. Hiervoor kunt u contact opnemen met Albert Kuster van Telematica Kremer, 0314-675050, a.kuster@kremer.nl

Krijg ik bij deelname ook korting op mijn verzekeringspremie?
Dit is in een aantal gevallen mogelijk, dit kunt u bij uw eigen verzekering opvragen.

Hoe weten we zeker dat AVDD hun afspraken nakomt?
Hiervoor is een Service Level Agreement (een SLA) opgesteld, deze wordt door de stichting frequent gecontroleerd, ook ontvangst het secretariaat van de stichting dagelijks een samenvatting van alle meldingen. Aan het eind van het jaar is er een accountantsverklaring beschikbaar. Ook horen we van AVDD en van u graag uw klachten. Evt. problemen met AVDD lossen we zo snel en goed als mogelijk op.

AVDD zegt wel dat we bij mijn bedrijf komen surveilleren, maar doen ze dat ook?
Iedere morgen ontvangt u een e-mail met daarin uw controle van de afgelopen nacht, ook wanneer er niets geconstateerd is kunt u zo nagaan hoe laat en en hoe lang er een controle bij uw bedrijf is geweest. Er wordt niet gewerkt met briefjes/bonnetjes o.i.d.

Gaat AVDD ook mijn gebouw in bij een alarmmelding?
Als u dit wilt kunt u hiervoor een aanvullende service afsluiten, dit is de keyholdingservice (Fair vertelt u hier alles over). Als u dit niet heeft blijft de bewaker een bepaalde tijd voor de deur op u wachten en gaat indien gewenst/nodig met u naar binnen. Als u niet tijdig aanwezig bent gaat de bewaker verder met zijn werkzaamheden elders.

Mijn vraag staat hier niet bij..... U kunt voor openstaande vragen altijd terecht bij AVDD en het secretariaat van SBBS.