KVO-B

 

April 2019  Hercertificering is geslaagd

Op 26 maart j.l heeft de audit plaatsgevonden van het KVO-plan voor de komende drie jaar.De KVO-werkgroep is met vlag en wimpel geslaagd voor deze test.

oktober 2017 : particuliere camera's 

Veel ondernemers gebruiken camera's voor het houden van toezicht en het beveiligenvan hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera's. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeeldenom misdaden op te lossen. Om te weten waar camera's geïnstalleerd zijn en wat zij 'zien', maakt de politie gebruik van een databank, genaamd 'Camera in Beeld'. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeldeen woninginbraak) zich camera's bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.

Om uw camera's aan te melden of om meer te weten te komen kunt u zoeken op:

"politie / camera in beeld" of op de onderstaande link

https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=e3e72dfe-d1c2-4d13-acd5-101cfef53dcf


juli 2017: aandachtspunten van de nieuwe wijkagent

Tot 1 maart 2017 werd de functie van wijkagent voor ‘s-Heerenberg-oost met inbegrip van het
bedrijventerrein ingevuld door Bart Ruesink. Per 1 maart is hij wijkagent geworden in Ulft
Noord, Varsselder en Etten. Bart was altijd een trouwe deelnemer van het overleg voor het
keurmerk veilig ondernemen en zijn inbreng werd zeer op prijs gesteld.
In de vacature is voorzien door de aanstelling van William Legeland (W.L.T.).
Net als zijn voorganger zal William Legeland zal deelnemen aan het KVO-b werkgroep.

William Legeland is van mening dat het belangrijk is om incidenten te melden en in dit verband
merkt hij op:

In de KVO-werkgroep bleek bij bespreking van incidentcijfers dat er sprake is van een daling
van het aatal incidenten, echter de aangiftebereidheid loopt ook terug.
Uit een eerder gehouden enquête binnen de ondernemers op het bedrijventerrein is gebleken
dat enerzijds het onveiligheidsgevoel is toegenomen en anderzijds de meldingsbereidheid bij
incidenten is afgenomen. Ik benadruk dat het belangrijk is om incidenten te melden om zo
vanuit politiezijde alert te kunnen reageren op situaties. U kunt meldingen doorgeven op het
algemene politienummer 0900-8844, spoedeisende zaken op 112.
Ook als geen aangifte wordt gedaan kan een incident uiteraard wel worden gemeld (denk aan
verdachte situaties, diefstallen, etc). Soms wordt dit niet gedaan omdat een telefonische
melding tijd kost en u het direct niet altijd wat oplevert.
In die gevallen kunt u een melding ook bij mij kwijt via een email.
Op die manier blijf ik in ieder geval op de hoogte en kan daar waar nodig maatregelen nemen.

Met vriendelijke groet,
William Legeland
mailadres:
william.legeland@politie.nl


November 2016 : aandachtpunten van de brandweer

Hoe brandveilig is uw onderneming?
Een brand kan uw onderneming grote materiële en immateriële schade toebrengen. Het is dan
ook van essentieel belang dat u als ondernemer, eigenaar of beheerder maatregelen treft die
helpen om brand in uw bedrijf te voorkomen en die - in geval van een calamiteit - zorgen voor
het beheersen van de brand en het beperken van de gevolgen.
Wellicht dat u er niet dagelijks bij stilstaat, maar het kan zeker geen kwaad om uw bedrijf en
buitenterrein regelmatig te controleren op onnodige brandrisico's. U kunt met een aantal
maatregelen zelf bijdragen aan de verbetering van de brandveiligheid van uw bedrijf. Hierbij
kunt u denken aan:

- vrijhouden van nooduitgangen en brandgangen
- controle van de elektrische installatie
- juiste opslag van vuile poetsdoeken om zo broei te voorkomen
- bereikbaarheid voor brandweervoertuigen
- bereikbaarheid van aanwezige bluswatervoorzieningen
- check werking en inhoud van de evt. aanwezige sleutelbuis
- check waarschuwingsadressen welke bij calamiteit gebruikt worden
- voorkomen van opslag van brandbare goederen langs gevels
- voorkomen van open (afval-)containers langs gevels

Wilt u meer informatie, kijkt dan op www.brandweerachterhoekwest.nl

 


 

maart 2016

Op 22 maart is een geslaagde audit uitgevoerd en is opnieuw een certificaat behaald

Het cerificaat kunt hier vinden 

januari 2016: aandachtspunten van de wijkagent

Geachte ondernemers,

Periodiek bespreken wij in de KVO-B werkgroep de politie incidentcijfers op het bedrijventerrein. Deze cijfers zijn positief, er vinden relatief weinig incidenten plaats.

Uit de onlangs gehouden enquête binnen de ondernemers op het bedrijventerrein is gebleken dat enerzijds het onveiligheidsgevoel is toegenomen en anderzijds de meldingsbereidheid bij incidenten is afgenomen. Ik benadruk dat het belangrijk is om incidenten te melden om zo vanuit politiezijde alert te kunnen reageren op situaties. U kunt meldingen doorgeven op het algemene politienummer 0900-8844, spoedeisende zaken op 112.

 

Ook als geen aangifte wordt gedaan kan een incident uiteraard wel worden gemeld (denk aan verdachte situaties, diefstallen, etc). Soms wordt dit niet gedaan omdat een telefonische melding tijd kost en u direct niet altijd wat oplevert.

 

In die gevallen kunt u een melding ook bij mij kwijt via een email; bart.ruesink@politie.nl

 

Op die manier blijf ik in ieder geval op de hoogte en kan daar waar nodig maatregelen nemen.

 

Vr.gr. Bart Ruesink, wijkagent 's-Heerenberg Oost.aandachtspunten brandweer voor uw bedrijf

De brandweer heeft een aantal tips voor de brandveiligheid binnen uw bedrijf, deze kunt u hier vinden.


Aanwezigheid AED in diverse bedrijven

Een aantal bedrijven heeft de beschikking over een AED (defribilator). Als u zelf geen beschikking heeft over een AED kunt u met uw buren hier afspraken over maken, zowel over het gebruik van het apparaat als de bediening hiervan. Alleen goed opgeleide personen mogen hiermee werken. Op de volgende locaties is een AED aanwezig welke voor u beschikbaar is:

DSV Solutions B.V., Industriestraat 5, De Immenhorst 2, Weteringstraat 27
Eurobolt B.V., De Immenhorst 12
Fassin B.V., Ulenpasweg 8
Genap B.V., Goorsestraat 1
Handelsonderneming Peters, Lengelsewg 82
Hulkenberg B.V., Ulenpasweg 2
Kremer B.V., Ulenpasweg 2b
Pon Logistiek B.V., Weteringstraat 19
Rabelink Logistics, De Immenhorst 2b
Tandartspraktijk vd Louw, Handelsweg 8
Telmastaal, Brede Steeg 4
TWG, Goorsestraat 20, in de communicatiewagen
Wim Bosman B.V., Industriestraat 10 (MACK) 2x , Brede Steeg 1 (Ans)

 


 

Brandweeroefening op uw eigen bedrijf

 

De brandweer houdt regelmatig oefeningen op ons bedrijventerrein, daarnaast houdt u als bedrijf ook ontruimingsoefeningen. Door de brandweer is aangegeven dat zij graag een keer gezamenlijk met uw bedrijf een oefening willen organiseren. Als u hier interesse in heeft kunt u hiervoor contact opnemen met de brandweer Achterhoek-West.


Brandweer Montferland beschikt over eigen AED met voertuig

Een aantal ondernemers op het bedrijventerrein heeft een AED, de bedrijven in de buurt van die bedrijven hebben wellicht als contact met die bedrijven gemaakt om de te mogen gebruiken wanneer nodig. Sinds vorig jaar beschikt ook de brandweer over een AED met voertuig welke bij een 112-melding ingezet wordt.  


Incidentencijfers Q1-2012, Q1-2011, Q1-2012

De politie heeft in het KVO-B de incidentencijfers van ons bedrijventerrein per straat openbaar gemaakt, deze kunt u hier vinden. 


Bedrijventerrein ontvangt hercertificering KVO-B

In 2012 hebben de bedrijventerreinen in 's-Heerenberg de hercertificering van het KVO-B certificaat met goedgekeurd afgerond. Tijdens de Bergh Borrel op donderdag 21 juni 2012 is deze uitgereikt aan de KVO-B werkgroep.


schouw bedrijventerrein maart 2011

Op 17 maart 2011 hebben de KVO-B werkgroepleden hun halfjaarlijkse schouw gemaakt over het bedrijventerrein. Doel was het bekijken van gevaarlijke situaties en het controleren van de aanpassingen nav vorige schouwen, n.a.v. deze schouw zijn onderstaande documenten opgesteld. De volgende KVO-B vergadering vindt plaats op 30 juni 2011.
schouwverslag KVO-B werkgroep 17 maart 2011
voortgangstabel KVO-B 17 maart 2011


Ondertekening convenant KVO-B

Op dinsdag 1 juni a.s. hebben burgemeester mw. C.C. Leppink-Schuitema, samen met de commandant van de brandweer, de teamchef van de politie en het dagelijks bestuur van SBBS het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen ondertekend. Het kernbegrip voor KVO is samenwerking door alle betrokken partijen.

 

Het KVO-B is een middel waarmee een veilige omgeving voor ondernemers en bewoners in Nederland wordt bevorderd, door het ontwikkelen van een instrument (het Keurmerk) waarmee de kwaliteit van die veiligheid herkenbaar is en gewaarborgd wordt en de continuïteit gegarandeerd is.

 

De partijen die deel nemen aan het convenant werken samen om de veiligheid van personen en een ongestoord en rechtmatig gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein ‘s-Heerenberg te bevorderen. Zijn verklaren dan ook nadrukkelijk in staat en bereid te zijn om daarvoor wederzijdse inspanningsverplichtingen aan te gaan. Ieder voor wat betreft de eigen verantwoordelijkheid.

 

SBBS zal bedoelde samenwerking coördineren.

Ook in de media is hier volop aandacht aan besteed: zie
hier 
Het certificaat kunt u
hier vinden

 

ondertekening convenant KVO-B

 

ondertekening KVO-B ondertekening KVO-B   ondertekening KVO-B ondertekening KVO-B ondertekening KVO-B ondertekening KVO-B ondertekening KVO-B

 

Intentieverklaring KVO-B is ondertekend

 

De projectgroep KVO bestaat uit volgende leden:

 

- Dhr. Chiel Berndsen (Altop Kunststoftechniek) - voorzitter
- Dhr. Markwin Buiting (Kolibri)
- Dhr. Dennis Byenhof (Byenhof AK Techniek)
- Dhr. Wim Menting (Hulkenberg)
- Dhr. Sjoerd Stiksma (Continent)
- Dhr. Henk Coenraadts (gemeente Montferland) - secretaris
- Dhr. René Albrecht (Brandweer)
- Dhr. Gerard ter Avest (Politie)
- Dhr. Bertran Hallink (MKB-Nederland)
- Dhr. Rob Migchelbrink (Fair bewaking)

 


Agenda Keurmerk Veilig Ondernemen:

 

22-01-2010 Bespreking veiligheidsanalyse  Tijd: 08.30 u Locatie: Hulkenberg
22-02-2010 Bespreking plan van aanpak Tijd: 14.00 u Locatie: Hulkenberg
22-03-2010 Audit KIWA Locatie: Hulkenberg

Het dagelijks bestuur van SBBS heeft op dinsdag 15 december 2009 een intentieverklaring ondertekend, waarbij wordt verklaard te streven naar het behalen van een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B). Deze intentieverklaring is samen ondertekend met mevrouw Leppink-Schuitema, burgemeester van de gemeente Montferland, de commandant van de brandweer, de teamchef van politie en een vertegenwoordiger van MKB-Nederland. SBBS vertegenwoordigt hierbij de ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen van ’s-Heerenberg.

 

Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk te komen tot verbetering van de veiligheid op de bedrijventerreinen. Met de ondertekening van deze intentieverklaring geven alle partijen hun medewerking aan dit streven. Het gaat dus om een wederzijdse inspanningsverplichting. De ondertekening bezegelt een evaluatietraject, waarin een enquête over veiligheid onder alle betrokkenen werd gehouden en meerdere schouwen op het bedrijventerrein werden uitgevoerd. Schouwen zijn bedoeld om onveilige situaties in beeld te brengen. Hierbij was ook Fair bewaking aanwezig. Fair zorgt op het terrein voor de collectieve beveiliging en kon dus prima ondersteunen.

 

Onder begeleiding van MKB-Nederland wordt de komende maanden gewerkt aan een veiligheidsanalyse van het bedrijventerrein. Naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak uitgewerkt om probleempunten op te lossen. In maart 2010 vindt dan een audit plaats, waarin de analyse en het plan van aanpak door het KIWA worden getoetst. Wanneer deze audit succesvol verloopt zullen alle partijen een definitief convenant ondertekenen. Hierin verklaren alle betrokken partijen om de gesignaleerde punten gezamenlijk op te lossen en de veiligheid ook in de toekomst veilig te stellen. Hierbij moet elke partij zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.

 Bertran Hallink - MKB Nederland        burgmeester Leppink-Schuitema ondertekening KVO-B  

brandweer ondertekening KVO-B        Wim Menting vz SBBS ondertekening KVO-B

Roel Dijkman -penningmeester SBBS ondertekening KVO-B        Christiaan Zweers - secretaris SBBS - ondertekening KVO-B