Links en belangrijke gegevens


  Gemeente Montferland - centrale 0316-291391
  Provincie Gelderland - centrale 026-3599111
  G4S bewaking-sales
06 26232380
  Spoedeisende hulp    112
  Niet spoedeisende hulp 0900-8844
  Dokterspost huisartsenpraktijk    0314-664334
  Dokterspost spoednummer 0314-663952
  Ziekenhuis Slingeland Doetinchem 0314-329911
  Lindus - secretariaat 0316-342065
   
  Gemeente Montferland:  
  Centraal nummer 0316-291391
  Bedrijvencontactfunctionaris Werner van Dinter
0316-291391
 

  Brandweer Achterhoek West 0314-639900
     
  Adres gemeente: Bergvredestraat 10, 6942 GK Didam
  Adres politie: Parallelweg 27c,  6942 EJ Didam
  contactpersoon politie: William Legeland william.legeland@politie.nl