Nieuws

 

Mei 2019 Batavierenrace 10-11 mei via het bedrijventerrein


Batavierenrace 10-11 mei gaat via het bedrijventerreinDe 47ste Batavierenrace komt alweer snel dichterbij en om22:30 uur op 10 mei wordt het startschot van de 47eBatavierenrace gelost.Ook dit jaar gaan er 350 teams van Nijmegen naar Enschedehardlopen en gaat een deel van het parcours over hetindustrieterrein van 's Heerenberg. Op 11 mei om 02:15 wordtbegonnen met opbouwen en 6:30 zal de karavaan's Heerenberg weer verlaten.De route gaat vanaf de Plantsoensingel Zuid de rotonde rechtdoor, waarna op de Ulenpaswegeen wisselpunt wordt ingericht. Hier zullen teams hun loper wisselen waarna een nieuwe etappebegint. Vanaf de Ulenpasweg gaat het via de Lengel verder richting Ulft.

 

April 2019, Nieuw bestuurslid

April 2019
Nieuw bestuurslid
Met de toetreding van Gerben Römer is het bestuur van SBBS weercompleet.Gerben Römer is businesscontroler bij Fassin. Hij heeft diverse functiesvervuld de food-industrie en is nu 10 jaar in dienst van Fassin.

Verkeerscirculatieplan 16 juli 2018

Een dezer dagen ontvangt u een brief van de gemeente Montferland over het verkeersciculatieplan dat de gemeente gaat opstellen.

Belangrijke elementen voor het bedrijventerrein zijn de eventuele afwaardering/afsluiting van de Drieheuvelenweg ( na aanleg van de Ontbrekende Schakel)
en de bewegwijzering op het bedrijventerrein.

De inspraak wordt uitgevoerd met behulp van een interactieve plattegrond van ś-Heerenberg en een internetforum.

Wij adviseren u om hier aandacht aan te schenken en uw opmerkingen, suggesties of wensen kenbaar te maken op het forum

Hieronder treft u de link:

https://meespraak.montferland.info/geospraak/

Batavierenrace op 21 en 22 april 


Evenals voorgaande jaren vindt er dit jaar weer een Batavierenrace plaats.
De start is op 21 april 00:00 uur in Nijmegen.

De route door 's-Heerenberg gaat vanaf de Plantsoensingel over de Ulenpasweg en via de Brede Steeg en 's-Heerenbergseweg richting Ulft.
Op de hoek van de Ulenpasweg en Goorsestraat wordt een wisselpunt ingericht.

De opbouw begint om 02:15 en om 06:30 zal de organisatie 's-Heerenberg weer hebben verlaten.
info over de race zelf op https://www.batavierenrace.nl/

april 2018 Werkzaamheden aan de N827 ( Elsepas ) in de de week van 16 april

De provincie heeft week 16 ingepland om werkzaamheden op de N827 af te rondenDe bypass met rijplaten bij de Distributiestraat wordt weer aangebracht en de bypass bij de Immenhorst ( ligt er nog steeds ) wordt weer in gebruik genomen.

De gehele Elsepas wordt afgesloten en omleidingen worden met borden aangegeven.

Op de rotondes wordt het tijdelijke asfalt gefreesd en dinsdag en woensdag wordt de definitieve asfaltdeklaag aangebracht. Daarna wordt het wegdek tussen de rotondes geseald. De rotondes zijn dan al weer te gebruiken en Distributiestraat is via het bedrijventerrein bereikbaar.

Donderdag en vrijdag worden de bypasses opgebroken.

Wanneer het weer geen spelbreker is, zijn de werkzaamheden vrijdag 20 april gereed.

 

19 oktober 2017 

in het najaar van 2017 vinden wegwerkzaamheden plaats op de provinciale wegen die naar ś-Heereberg leiden.Het betreft de N335 bij Beek en Zeddam en de N827, Elsepas op het bedrijventerrein.

Nadere informatie op www.bereikbaargelderland.nl

1 Juli 2017 Nieuwe wijkagent voor ‘s-Heerenberg -Oost

Tot 1 maart 2017 werd de functie van wijkagent voor ‘s-Heerenberg-oost met inbegrip van het
bedrijventerrein ingevuld door Bart Ruesink. Per 1 maart is hij wijkagent geworden in Ulft
Noord, Varsselder en Etten. Bart was altijd een trouwe deelnemer van het overleg voor het
keurmerk veilig ondernemen en zijn inbreng werd zeer op prijs gesteld.
In de vacature is voorzien door de aanstelling van William Legeland (W.L.T.).
Net als zijn voorganger zal William Legeland zal deelnemen aan de KVO-b werkgroep. 

13 april Berghborrel in de Brandweer kazerne

De volgende BerghBorrel wordt georganiseerd op donderdag 13 april a.s. De bijeenkomst zal
vanaf 15:00 uur plaats vinden in de branweerkazerne aan de Zeddamseweg 77 in 's-
Heerenberg.

4 december Pfixx Solar Montferlandrun

op 4 december vindt de Pfixx Solar Montferlandrun plaats. Veel deelnemers zullen onbegeled parkeren op het bedrijventerrein en moeten zelf de toegangkelijkheid van bedrijven in acht nemen.

De calamiteitencoördinator van de organisatie is bereikbaar op telefoonnummer (06) 42984316.

Berghborrel 24 november 2016

De volgende Berghborrel vindt plaats bij AVDD aan de Goorsestraat 20 vanaf 15:00 uur

U kunt dan kennis maken met de nieuwe beveiliger op het bedrijventerrein.

1 november 2016: bestuurswisseling

Met het verhuizen van Altop Kunstaf Techniek naar Loerbeek heeft Chiel Berndsen zijn functie als bestuurslid beschikbaar gesteld.Wij hebben een vervanger gevonden in de persoon van Albert Kuster. Albert is werkzaam bij Kremer Installatietechniek B.V.

oktober 2016:

Collectieve beveiliging wordt met ingang van 1 oktober uirgevoerd door AVDD

Sind 2010 heeft de stichting een collectieve beveiliging georganiseerd op het bedrijventerrein. In eerste aanleg werd dit uitgevoerd door Fair en later werd dit overgenomen door G4S. Met het aflopen van de contracttermijn per 1 januari is met AVDD een nieuwe beveiliger aangetrokken die naar het oordeel van het bestuur beter past bij de schaal van ons bedrijventerrein.

IIn de loop van de maand september bleek dat het contact met G4S over de overdracht zeer stroef verliep, zodanig zelfs dat dit de kwaliteit van de dienstverlening nnadelig dreigde te beinvloeden.

Om deze reden is een versnelde overgang naar AVDD per 1 oktober 2016 tot stand gebracht.

Berghborrel 16 juni 2016

De volgende Bergborrel is op 16 juni 2016 bij Hulkenberg, Site Te Wil aan de logistiekstraat.

De bugemeester van Montferland, mevrouw I. Leppink-Schuitema, zal dan het certificaat voor het KVO-b uitreiken.

maart 2016: bestuurswisseling

Binnen het bestuur heeft Harco Eising van DSV van DSV zijn positie overgedragen aan Marcel Marissink eveneens van DSV.

 


 

Bergh Borrel 18 februari 2016

De volgende Bergh Borrel is op 18 februari 2016 in Huis Bergh